Navigation
DCHI launched with Minister Ploumen

DCHI launched with Minister Ploumen

Coalition – March 24th, 2016

DCHI Launch 24th of March 2016

The Dutch Coalition for Humanitarian Innovation was launched on 24 March 2016 with Minister Ploumen (Foreign Trade and Development Cooperation) and several DCHI Partners; UNICEF the Netherlands, CARE the Netherlands, the Netherlands Red Cross, Municipality The Hague, VNO-NCW, Philips Foundation, Text to Change, Royal DSM and Capgemini Consulting.

The press release (in Dutch) that was released on 24 March 2016:

Unieke samenwerking voor vernieuwing noodhulp

Kabinet, bedrijfsleven, hulporganisaties en kennisinstellingen slaan de handen ineen om de noodhulp te vernieuwen. Op initiatief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is vandaag de Dutch Coalition for Humanitarian Innovation (DCHI) gelanceerd. Doel van deze coalitie is te komen tot nieuwe vormen van samenwerking in de hulp aan mensen die zijn getroffen door oorlogsgeweld en rampen. Ploumen: ‘Dit is een unieke samenwerking met als doel noodhulp moderner en effectiever te maken.’

De coalitie bestaat in de kern uit het ministerie van Buitenlandse Zaken, ondernemingsorganisatie VNO-NCW, het Nederlandse Rode Kruis, CARE Nederland, UNICEF, Capgemini Consulting en de gemeente Den Haag. Met name VNO-NCW voorzitter Hans de Boer en Rode Kruis directeur Gijs de Vries zijn, samen met de minister, de aanjagers geweest van dit nieuwe initiatief waarbij inmiddels ruim 20 kennisinstellingen, bedrijven en hulporganisaties zijn betrokken. Ze delen kennis en ervaringen en bieden praktische hulp wat tot nu toe alleen op ad hoc basis gebeurde. Voorbeelden daarvan zijn de samenwerking tussen het Rode Kruis en UNICEF met de Philips Foundation op het vlak van gezondheidszorg en de inzet van DSM aan het World Food Programme op het gebied van voeding en innovatie. Dit laatste programma bereikt 25 miljoen mensen per jaar.

Ploumen: ‘Deze coalitie is een doorbraak. Bedrijven werken al met hulporganisaties samen, maar dat ze op een dergelijke schaal hun kennis en kunde ter beschikking stellen, is ongekend. Ik verwacht hier veel van als het gaat om innovatie van hulp: hoe kunnen we op een effectievere manier meer mensen bereiken? Dit voorbeeld neem ik mee naar de World Humanitarian Summit in Istanbul in mei. Het is een goed voorbeeld hoe we ook wereldwijd beter kunnen samenwerken om noodhulp te vernieuwen.’

Het aantal mensen dat is getroffen door een crisis is de afgelopen tien jaar verdubbeld tot 125 miljoen mensen, de kosten zijn in deze periode zelfs verdrievoudigd. De huidige vorm van hulp blijkt ontoereikend en is niet houdbaar. Te veel mensen blijven daardoor verstoken van hulp, die ook nog eens een ander karakter krijgt. Innovatie is nodig om adequate antwoorden op deze veranderingen te vinden en mensen in nood beter te kunnen helpen.